HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST heeft 3 factoren bepaald die de ritprijs bepalen:

  • Instapprijs is 2,40 € tussen 6u en 22u en 4,4 € tussen 22u en 6u;
  • De kilometerprijs is de prijs naargelang de afgelegde afstand; in Brussel 1,80 € per km voor ritten binnen het Gewest (tarief 1) en 2,70 € per km voor het gedeelte van een rit buiten het Gewest (tarief 2);
  • Wachtgeld betekent de kost per minuut wanneer de taxi stilstaat aan lichten of in de file; zodra een taxi in Brussel trager rijdt dan 19 km/u loopt de kilometerprijs niet meer, en schakelt de taximeter automatisch over op het wachtgeldtarief, namelijk 0,5€ per minuut.

Een gehomologeerde taximeter is verplicht en altijd aan boord. Die is zo afgesteld dat hij automatisch de correcte prijs berekent. De reiziger ontvangt aan het einde een ticket waarop hij kan nagaan of de ritgegevens kloppen.

Schat de prijs en duur
van uw rit

Voer uw vertrek- en bestemmingsadres in binnen de grenzen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een rit van of naar de luchthaven?
Bel ons op 02/349.49.49 om onze vaste prijs te verkrijgen.