PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TAXIS VERTS TAXI’S VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS

Voertuigen voor mindervaliden uitgerust met een toegangsplatform en elektrische lift, om het vervoer van mensen in een rolstoel te vergemakkelijken.

Bestelling 24u/24 en 7 dagen/7. Wachttijd van 15 tot 30 minuten buiten de spitsuren.

Voor dit type voertuigen wordt hetzelfde tarief gehanteerd als voor alle Brusselse taxi’s. Er is plaats voor drie extra personen.

Bestel uw PBM-taxi op het nummer +32(0)2/349.49.49 of via onze smartphone app.  

TAXIBUS, VERVOER VAN DE MIVB VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Wat is TaxiBus ?

TaxiBus is een collectieve vorm van openbaar vervoer, op aanvraag, en van adres tot adres. TaxiBus is beschikbaar voor personen die erkend worden door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid als personen met een handicap.

TaxiBus wordt uitgebaat met minibussen van de MIVB en Brusselse taxi’s. Deze voertuigen zijn speciaal aangepast om vervoer van personen in een rolstoel mogelijk te maken.

TaxiBus verzorgt de verplaatsingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een gelimiteerde zone rond het reguliere MIVB-net buiten het gewest.

Een TaxiBus-rit kost 1,70€.

Wanneer is TaxiBus beschikbaar ?

Van maandag tot zaterdag van 5u tot 1u ‘s nachts:

 • Om 5u ’s morgens: eerste rit vanuit het startadres.
 • Om 1u ‘s nachts: laatste aankomst op bestemmingsadres.
 • Er is geen dienst op zon- en feestdagen.
Hoe te werk gaan ?
 1. Zich inschrijven per telefoon op het nummer 02 515 23 65.
 2. Het inschrijvingsdossier invullen.
 3. De reservaties doen via telefoon op het nummer 02 515 23 65 of via de website www.mivb.be en dit ten laatste op de laatste werkdag voor het vervoer.

Telefonisch onthaal van maandag tot vrijdag 7u – 19u. Zaterdag 8u – 16u. Het telefonisch onthaal is niet beschikbaar op zon- en feestdagen.

Wie heeft recht op deze dienst ?

TaxiBus is enkel beschikbaar voor personen die erkend worden door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid als personen met een handicap.  Er dient een kopie ingediend te worden van het “algemeen attest” afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid. Om geldig te zijn moet dit attest één van de volgende elementen aantonen:

 • een vermindering van zelfredzaamheid met minstens 12 punten;
 • een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen met een invaliditeitsgraad van minstens 50%;
 • een volledige verlamming of het amputeren van de bovenste ledematen;
 • een visuele beperking met een invaliditeit van minstens 90%;
 • kinderen (tot 21 jaar) die voor minstens 80% erkend zijn in pijler 1 met betrekking tot de verhoogde kinderbijslag.
Welke attesten te overhandigen?

Kandidaat-gebruikers moeten een inschrijvingsdossier indienen, dat ze kunnen verkrijgen bij de dienst Customer Care van de MIVB:

MIVB – Customer Care
Koningsstraat 76
1000 Brussel
070 23 2000
www.mivb.brussels
Meer info

Als u meer informatie wenst of het gebruiksreglement van TaxiBus wil aanvragen kan u contact opnemen met

MIVB – Customer Care

Koningsstraat 76
1000 Brussel
070 23 2000 (0,30€/min)
www.mivb.brussels